Dag til dag levering
Sikker e-handel

Betingelser & Vilkår

Definitioner:
Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til ResMed Maribo afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. 
 
"ResMed Maribo" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På "ResMed Maribo" oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til ResMed Maribo via info(a)resmed.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

I tilfælde af tekniske fejl, udvikling og / eller opgraderinger af shoppen, hvor en ordre ikke er korrekt gennemført, forbeholder vi os ret til at annullere købet. 


Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på "ResMed Maribo" er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra ResMed Maribo udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til ResMed Maribo om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og ResMed Maribo er først indgået, når ResMed Maribo ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort, VISA eller American Express trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra ResMed Maribo.

Køber du ind for en virksomhed eller offentlig institution og ønsker faktura tilsendt, så skal du oprette dig som kunde, og efterfølgende afvente en godkendelse fra ResMed Maribo.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
ResMed Maribo yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl og mangler. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til ResMed Maribo i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til ResMed Maribo inden for 14 daqe, ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for ResMed Maribos kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
ResMed Maribo afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Ved køb af CPAP skal køber dokumentere at være i behandling for søvnapnø eller anden lignende sygdom. Ligeledes foretages der ingen support fra ResMed Maribos side. 

Fortrydelsesret inkl. returnering:
Meddeler Kunden ResMed Maribo, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler ResMed Maribo det modtagne beløb.
Varer der returneres ufranko nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakkedistributører - da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Varen skal returneres ubrudt i oprindelig pakketering, forsvarligt emballeret sammen med en kopi af fakturaen eller ordrebekræftelsen. Skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtigpakke med Post Danmark. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. 

Varer undtaget af fortrydelsesretten: 
I følge forbrugeraftalelovens §18, stk. 1, har forbrugere som udgangspunkt fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted (fx webshop). Der gælder dog en række undtagelser til hovedreglen om fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens §18, stk. 2.

Kravet om fortrydelsesret frafalder således levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 5.

Ved returnering og fortrydelse af alle ResMed masker samt AirMini og AirSense 10 apparater købt på webshoppen, kan der kun tilbagebetales det fulde beløb hvis emballagen på varen ikke er brudt, og varen ikke har været prøvet.

Det vil sige, at hvis man blot har prøvet varen og derved brudt emballagen, vil købsbeløbet ikke blive tilbagebetalt.


Returnering og kreditering af videresolgte produkter uden for reklamationstilfælde:
Kunden kan som udgangspunkt godt overdrage sine rettigheder i henhold til et købt produkt til en senere Køber. Det betyder, at ResMed som udgangspunkt har de samme forpligtelser over for en eventuel senere Køber af selve produktet.

ResMed har dog som udgangspunkt ingen forpligtelser over for senere Købere af sine produkter uden for reklamationstilfælde.

ResMed kan derfor afvise returneringer og krediteringer uden for reklamationstilfælde over for senere Købere.


Medlemmer af søvnapnø foreningen:
Medlemmer af søvnapnø foreningen får i perioden d. 15/7-20 til d. 1/10-20, 20% rabat på alle masker købt på ResMed's webshop. For at opnå denne rabat, skal du som medlem angive dit medlemsnummer i boksen 'bemærkninger'.

Bemærk! Rabatten vil ikke automatisk blive fratrukket din ordre, men vil istedet blive manuelt fratrukket af ResMed inden pengene trækkes fra din konto. Hvis medlemsnummer ikke er angivet en ordre, vil der ikke blive givet nogen rabat, og der vil ikke ske nogen refundering!


Forbehold for ændringer:
ResMed Maribo forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare, er forventet leveringstid inden for 1-3 dage. Misbrug: Misbrug af ResMed Maribo kan føre til politianmeldelse.

Butik

Login

Kontakt